Mestemaker Architectuur BNA

Architecten- en ingenieursbureau

Over ons

Architectuur en een ontwerp dat aansluit op uw wensen, de omgeving, uw budget en de regelgeving.

Mestemaker Architectuur BNA Wolvega is een creatief, pragmatisch en multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau. Wij bieden ondersteuning en geven advies binnen een breed spectrum van de architectuur en kunnen bijdragen aan de realisatie van uw droomwoning. Hierbij kunt u denken aan zowel verbouw als nieuwbouw van een woning.

Wij denken in nieuwe concepten en halen inspiratie uit diverse hoeken. Daarbij vinden wij aansluiting met de omgeving belangrijk. Binnen de gestelde kaders wordt naar oplossingen gezocht waarbij uw wensen centraal staan.

Wij zijn als architectenbureau ingeschreven in het architectenregister (wettelijk verplicht) en bij de BNA – Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Onze werkwijze

Kennismaking, idee, schets, ontwerp, 3D model, interieur, techniek, toetsing, vergunning, aanbesteding, uitvoering en oplevering.

We beginnen met een vrijblijvende kennismaking waarbij jullie ideeën, wensen en eisen worden besproken. Aan de hand hiervan wordt een kort programma van eisen opgesteld waarin de besproken ideeën, materialen, ruimtes en het budget worden beschreven. Dit dient als leidraad voor het ontwerp en uiteindelijke jullie droomhuis.

Lees meer over onze werkwijze

Onze diensten

Ontwerpen, schetsen, modelleren, visualiseren, toetsen, adviseren, berekenen en inspecteren.

We richten ons hoofdzakelijk op het ontwerpen van woningen en gebouwen. Daarnaast toetsen we de ontwerpen ook aan de eisen van het bouwbesluit, denk hierbij aan de EPC en MPG (energie- en milieuprestatie). Tijdens het ontwerp van uw woonhuis houden we rekening met het interieur. Dit alles vertalen we in een 3D ontwerp, zodat u voor realisatie al door uw woning heen kan lopen (VR-bril). Daarnaast voeren we bouwkundige inspecties uit en houden we toezicht op de uitvoering van bouwwerken.

Een overzicht van onze diensten

 • Architectonisch ontwerp en advies

  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Omgevingsvergunning
 • Bouwkundig ontwerp en advies

  • Technische omschrijving
  • Prijsvorming
  • Aanbesteding en gunning
 • Stedenbouwkundig onderzoek

 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Diverse tekenwerkzaamheden

 • Architectonisch plan maatlat duurzame veehouderij (MDV-stal)
 • Diverse tekenwerkzaamheden

 • Bouwbesluittoetsing

  • Oppervlakte en indeling (VG/GO)
  • Ventilatieberekening
  • Spuiventilatieberekening
  • Daglichtberekening
  • Energieprestatieberekening (EPC)
  • Milieuprestatieberekening (MPG)
 • Geluidwering gevel berekening (GWG)
 • Rc- en U-waarde berekening
 • Dauwpuntberekening

 • Bouwregelgeving

 • Nul op de meter (NOM) en EPV (energieprestatievergoeding)

 • Stikstofberekeningen AERIUS