Mestemaker Architectuur BNA

Werkwijze

Onze werkwijze

Stap voor stap naar uw droomhuis

Om inzichtelijk te maken hoe het proces van de bouw van uw droomhuis verloopt, hebben we een aantal stappen op een rijtje gezet.

Onderstaande overzicht zullen wij uiteraard tijdens een gesprek toelichten.

01

Kennismaking

Als u een kavel op het oog heeft of al een gekocht. Of u wilt uw bestaande woning verbouwen. Dan beginnen we met een vrijblijvende kennismaking. Tijdens dit gesprek brengen we uw woon- en werksituatie in beeld en bespreken we uw wensen, ideeën en verwachtingen. Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek brengen wij desgewenst een offerte uit. Ook kunnen we een investeringsraming en een programma van eisen opstellen.

02

Schetsontwerp

In deze fase wordt een opzet gemaakt van een ontwerp. Hierbij worden uw wensen, eisen, de locatie en uw budget vertaald in een ontwerp. Er ontstaat zo een eerste gevoel bij de mogelijkheden. Hoe gaan we om met licht, welke zichtlijnen zijn belangrijk. Welke relatie hebben ruimten met elkaar en met buiten. Welke regelgeving is van toepassing en hoe komt de woning er uit te zien. Daarnaast toetsen we het ontwerp aan het budget.

03

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is de fase waarbij de woning meer vorm krijgt en tastbaarder wordt. De schetsen worden omgezet naar een 3D model. Dit 3D model is ook voor u te bekijken op uw computer, tablet, telefoon of via een Virtual reality (VR) bril. Naast het 3D model worden er plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden uitgewerkt. Dit ontwerp wordt met u besproken.

04

Definitief ontwerp

Na goedkeuring van het voorlopige ontwerp zal het plan verder worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Dit DO zal worden gebruikt ten behoeve van de concept aanvraag omgevingsvergunning (welstand / supervisie toetsing). We maken belangrijke keuzes in het ontwerp, qua materialisering, maatvoering en uw keuken en badkamer worden op hoofdlijnen in het ontwerp verwerkt. Daarnaast zal een concept EPC worden opgesteld en kan de constructeur de plannen al beoordeling.

05

Technisch ontwerp / vergunning

Wanneer de plannen binnen het budget passen en de welstand of het supervisie team akkoord is worden de plannen verder uitgewerkt. Nu zullen alle wijzigingen worden verwerkt op de tekeningen en de benodigde toetsingen worden uitgevoerd zodat u een complete set heeft voor de omgevingsvergunning.

Vaak worden de definitief ontwerp fase en het technische ontwerp gecombineerd. Afhankelijk van uw wensen en eisen zullen we u hierin adviseren.

06

Werkvoorbereiding en aanbesteding

Na verlenen van de vergunning kunnen de bouwwerkzaamheden starten met de uitvoering. Hiervoor dient er eerst te worden aanbesteed. Hiervoor zullen we samen met u kijken naar het lichtplan en een technische omschrijving c.q. bestek opstellen. Aannemers maken op basis van deze stukken een prijs voor de bouw van uw woning. Wij kijken met u mee om de prijzen te vergelijken en u te adviseren over de aangeboden producten. Daarnaast kunnen we voor de aannemers een controle uitvoeren van de uitvoeringstekeningen, of deze opstellen.

We kunnen ook in bouwteam werken. Mocht u al eerder in het traject een aannemer kiezen dan kunnen we het ontwerp in overleg verder uitwerken. De aannemer kan dan direct input geven over over de bouwmethode.

07

Uitvoering

Als de plannen zijn goedgekeurd en u een aannemer heeft geselecteerd kan de aannemer starten met de (ver)bouw. Tijdens de uitvoering kunnen wij voor u controleren of het project wordt uitgeveoerd zoals dit vastgelegd is in de contractstukken. Ook als u ergens over twijfelt kunnen wij met u en de aannemer in overleg om oplossingen te vinden.

08

Interieuradvies

Tijdens het ontwerp en de bouw van uw project heeft u voldoende tijd om na te denken over de definitieve inrichting. Tijdens het ontwerpproces zullen we op hoofdlijnen het interieur in het model verwerken. Tijdens de bouw kunnen we het interieur nader uitwerken.